Zásady zpracování osobních údajů společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Privacy Policy of sledovanitv.cz s.r.o.

 1. K čemu slouží tento dokument?
  • Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás s tím, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva ve vztahu k osobním údajům, které o Vás zpracováváme
 2. What is personal information?
  • Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat
 3. What is personal data processing?
  • Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení
 4. For what purpose my personal data is processed and what personal data it concerns?
  • We only process your personal data for these purposes
  • Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, především poskytování objednaných služeb vč. služeb servisní podpory.
  • Dodržení našich zákonných povinností.
  • Náš oprávněný zájem (např. uplatnění našeho nároku plynoucího ze smlouvy, zasílání informací o našich službách – přímý marketing apod.)
  • Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • S ohledem na uvedené účely zpracováváme pouze údaje, které uvádíte ve smlouvě (objednávce) s námi, případně údaje, které od Vás získáme v průběhu plnění smlouvy, tedy
   • jméno a příjmení, případně IČO a DIČ u podnikatelů,
   • datum narození,
   • bydliště, doručovací adresa, případně sídlo a fakturační adresa u podnikatelů,
   • e-mailová adresa a telefonní číslo,
   • IP adresa, ze které k námi poskytované službě přistupujete,
   • informace o zařízení, pomocí nichž využíváte naše služby,
   • údaje o tom, jaké služby a v jakém rozsahu od nás využíváte, včetně informací o tom, jaké pořady sledujete.
   • zpracování Vašich osobních údajů pro účely splnění smlouvy je nezbytným požadavkem pro samotné uzavření smlouvy a poskytnutí plnění z naší strany.
 5. Do you need my consent for data processing?
  • Ano, pro některá zpracování potřebujeme Váš souhlas, který nám udělíte v prostřední naší internetové stránky po přihlášení v sekci Nastavení.
  • Pokud nám udělíte souhlas, budeme předávat Vaši e-mailovou adresu a telefon poskytovatelům sociálních a reklamních sítí, například Facebook, Google, Seznam, za účelem tvorby tzv. publik. Tímto způsobem Vám budeme schopni doručit relevantní reklamu na služby, které Vás zajímají.
  • Veškeré udělené souhlasy jsou udělované svobodně a můžete je kdykoliv odvolat v rámci nastavení Vašeho účtu v prostřední naší internetové stránky. V případě obchodních sdělení můžete navíc souhlas odvolat jednoduchým kliknutím na odkaz, který najdete v naší emailové zprávě.
 6. What is direct marketing?
  • Přímý marketing je možnost oslovování Vás, našich zákazníků, s nabídkou obdobného zboží a služeb, jaké od nás již využíváte (typicky půjde o nabídku výhodnějšího nebo většího balíčku, oznámení o novinkách v nabídce, akčních cenách apod.).
  • Toto oslovování může probíhat formou e-mailu či SMS, pokud jste takovýto kontakt uvedli při Vaší předchozí objednávce zboží a služeb.
  • Vždy přitom máte možnost se ze zasílání takovýchto nabídek zdarma a jednoduše odhlásit (tzv. opt-out), a to jednoduchým kliknutím na odkaz, který najdete v naší emailové zprávě, případně i jiným způsobem, o kterém Vás budeme včas informovat.
 7. Who is the administrator and who has access to my personal data?
  • Správcem je ten, kdo nejen zpracovává Vaše osobní údaje, ale především pro toto zpracování stanovuje účel a prostředky.
  • We process your personal data above all, sledovanitv.cz s.r.o., IČO: 01607910, with its registered office at U vodárny 3032 / 2a, Královo Pole, 616 00 Brno - we are therefore the administrator of your personal data
  • Vaše údaje zpřístupníme i subjektům, které jsou v roli správce osobních údajů, je-li to třeba pro plnění našich povinností vůči Vám, zejména jde o poskytovatele platebních služeb za účelem úhrady našich služeb.
  • K Vašim osobním údajům v rozsahu uvedeném v bodě 4) přístup i společnost ModernTV s.r.o., IČO: 03864227, spisová značka: C 86792 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 616 00 Brno, s níž má naše společnost uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Společnost ModernTV s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely zajištění fungování našich služeb a pro účely našeho marketingu (provozuje pro nás informační systém), pro vlastní potřebu však osobní údaje nevyužívá, je tedy zpracovatelem osobních údajů.
  • Pokud nám udělíte souhlas, předáváme Vaše osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa provozovatelům reklamních a sociálních sítí, zejména společnosti Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, společnosti Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko, a společnosti Seznam.cz, a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5.
  • K Vašim osobním údajům mají též přístup naši obchodní partneři, kteří pro nás distribuují naše službu, a to v pozici zpracovatele. K takovému zpracování dochází pouze tehdy, pokud naše služby zakoupíte prostřednictvím jednoho z našich partnerů.
  • Vaše osobní údaje pro nás též mohou zpracovávat naši dodavatele technických řešení, kteří vystupují v roli správce. Jde zejména o poskytovatele cloudových služeb, dodavatelům technologií a podpory, zejména společnosti Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
  • Dále Vaše osobní údaje zpracovávají v roli zpracovatele osobních údajů naši dodavatele marketingových nástrojů, zejména společnost Bloomreach CZ s.r.o., IČO: 05927927, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno.
 8. How long have you been processing my personal data?
  • We keep your personal information for the duration of the contract you have concluded with us
  • Po skončení smluvního vztahu v uchovávání pokračujeme, jestliže pro nás tato povinnost plyne z právních předpisů (v současné době to může být až 10 let).
  • Dalším důvodem pro uchování osobních údajů i po skončení smluvního vztahu je uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. evidence a vymáhání dlužné částky).
 9. What are my rights?
  • Právo na informace o zpracování.
  • Veškeré nezbytné informace naleznete v tomto informačním memorandu.
  • Pokud zde nenaleznete to, co hledáte, můžete se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.
  • Právo na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu či výmaz
   • you have the right to be informed about the purpose of the processing, its scope or retention period
   • at the same time, you have the right to process only accurate personal data that correspond to reality - this also entails the right to correct inaccurate personal data
   • part of your personal data we process is available to you in the user interface on our website (see point 9), and if the user interface allows it, you can also correct or change your personal data
   • if the purpose or legal reason for the processing of personal data has already passed, you have the right to delete it
  • the right to object
   • you have the option to object at any time if you believe processing is in violation of the law
   • based on the objection, we are obliged (if it is justified) to stop processing your personal data
   • this will be the case when we process your personal data because of our legitimate interest that would no longer exist
  • the right to data portability
   • pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje předali jinému správci, uděláme tak v rozsahu, v jakém o to požádáte
  • the right to lodge a complaint with the DPO
   • you can file a complaint with the Office for Personal Data Protection www.uoou.cz at any time
  • the right to limit processing
   • in case your processed data are inaccurate, we will limit their processing for the time necessary for their correction or completion
   • we will also limit processing for as long as we verify that your objection is legitimate
  • the right to notice a personal data breach
  • this right is based on our obligation to notify you in accordance with the law in the event of a breach of the security of your personal data which results in a high risk to your rights and freedoms
 10. Our right to verify the Member State of your residence
  • V případě, že s námi uzavíráte smlouvu o poskytování on-line služby, máme právo ověřit členský stát Vašeho bydliště, abychom Vám mohli umožnit užívání služby i v jiných zemích EU.
  • K tomuto jsme oprávněni vyžádat si od Vás prostředky uvedené v článku 5 Nařízení EP a Rady (EU) 2017/1128 ze dne 14. června 2017, těmito jsou např. občanský průkaz, řidičský průkaz, místo instalace set-top boxu, doklad o úhradě poplatků za služby v daném členském státě apod.
 11. Our contact details
  • Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy podpora@sledovanitv.cz nebo písemně v sídle naší společnosti U vodárny 3032/2a, Královo Pole, 61600 Brno.
  • V souladu s právními předpisy jsme jmenovali tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů, který je nezávislý a má na starosti dohled nad tím, aby naše společnost nakládala s osobními údaji tak, jak má. Pověřencem je Marie Indráková a zde jsou jeho kontakty:
   e-mail address: dpo@sledovanitv.cz.