MISIA MOŽNÁ: Laickí misionári

MISIA MOŽNÁ: Laickí misionári

25.1. 03:50
TV Lux
30 minutes

Katolícka cirkev sa prostredníctvom aktivít svojich misionárov venuje formácii Rómov ako prirodzenej súčasti pastoračných aktivít Cirkvi

More information

About show

slovensky

Katolícka cirkev sa prostredníctvom aktivít svojich misionárov venuje formácii Rómov ako prirodzenej súčasti pastoračných aktivít Cirkvi